پارچه کرباس جام جهانی اپلیکیشن روسیه

پارچه کرباس: جام جهانی اپلیکیشن روسیه ایران مقدماتی جام جهانی 201 تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کی روش karlos key ravesh

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات شکایت منصوریان یک میلیارد آب‌ خورد ، محکومیت دو بازیکن پرسپولیس

کمیته تعیین اوضاع بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال، آرای خود در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه را اعلام کرد. 

شکایت منصوریان یک میلیارد آب‌ خورد ، محکومیت دو بازیکن پرسپولیس

محکومیت دو بازیکن پرسپولیس/شکایت منصوریان یک میلیارد آب خورد

عبارات مهم : نوروزی

کمیته تعیین اوضاع بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال، آرای خود در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه را اعلام کرد.

به گزارش مهر، آرای صادر شده است از سوی کمیته تعیین اوضاع ، به شرح زیر است:

شکایت رضا نوروزی از کلوب فرهنگی ورزشی پرسپولیس

شکایت منصوریان یک میلیارد آب‌ خورد ، محکومیت دو بازیکن پرسپولیس

پرداخت مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق رضا نوروزی

شکایت مهدی ابطحی از کلوب فرهنگی ورزشی استقلال نوین ماهشهر (فوتسال)

پرداخت مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق مهدی ابطحی

کمیته تعیین اوضاع بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال، آرای خود در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه را اعلام کرد. 

شکایت مسعود نظر زاده از کلوب فرهنگی ورزشی پدیده مشهد

پرداخت مبلغ ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق مسعود نظر زاده

شکایت محمد امین آرام طبع از کلوب فرهنگی ورزشی پرسپولیس

پرداخت مبلغ ۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق محمد امین آرام طبع

شکایت منصوریان یک میلیارد آب‌ خورد ، محکومیت دو بازیکن پرسپولیس

شکایت محمد صالح خلیل آباد از کلوب فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی شیراز

پرداخت مبلغ ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و مبلغ ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق محمد صالح خلیل آباد

کمیته تعیین اوضاع بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال، آرای خود در خصوص تعدادی از پرونده های مطروحه را اعلام کرد. 

شکایت رضا نوروزی از کلوب فرهنگی ورزشی صنعت نفت آبادان

پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق رضا نوروزی

شکایت علیرضا منصوریان از کلوب فرهنگی ورزشی نفت تهران

شکایت منصوریان یک میلیارد آب‌ خورد ، محکومیت دو بازیکن پرسپولیس

پرداخت مبلغ ۱۰/۵۱۳/۷۳۴/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۲۱۰/۲۷۴/۶۸۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق علیرضا منصوریان

شکایت هادی رکابی از کلوب فرهنگی ورزشی نفت تهران

پرداخت مبلغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت قرارداد ۶/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق هادی رکابی

شکایت جواد منافی از کلوب فرهنگی ورزشی اکسین البرز

پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق جواد منافی

شکایت محمد علی مردانی از کلوب فرهنگی ورزشی پدیده مشهد

پرداخت مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق محمد علی مردانی

شکایت امین منوچهری از کلوب فرهنگی ورزشی نساجی مازندران

پرداخت مبلغ ۴۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۹/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق امین منوچهری

شکایت حسین وثوقی از کلوب فرهنگی ورزشی نفت تهران

پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق حسین وثوقی

شکایت علی حمودی از کلوب فرهنگی ورزشی تراکتور سازی تبریز

پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق علی حمودی

شکایت حسین صالح از کلوب فرهنگی ورزشی استقلال سیلک کاشان(شهرداری سابق)

پرداخت مبلغ ۲۰۲/۲۵۷/۰۰۰ریال بابت قرارداد ۴/۰۴۵/۱۴۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق حسین صالح

شکایت کلوب فرهنگی ورزشی کاسپین قزوین از کلوب فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز

پرداخت مبلغ ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد ۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پیگیری در حق کلوب فرهنگی ورزشی کاسپین قزوین

آرای فوق غیر قطعی بوده و در مهلت ۷ روز بعد از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف فدراسیون می باشند. ضمنا در صورت عدم پرداخت مبالغ قید شده است در مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ دادنامه های قطعی شده است ، با درخواست متقاضی ، پرونده به کمیته انضباطی ارسال می شود.

واژه های کلیدی: نوروزی | قرارداد | پرسپولیس | کمیته انضباطی | بازیکن پرسپولیس | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz